Πίνακας «Ο Ακάνθινος Στέφανος», Αντώνιος Βρούντζος, 1878

Ο Ακάνθινος Στέφανος

Το έργο του Αντώνιου Βρούντζου με τίτλο «Ο Ακάνθινος Στέφανος» (αρ. εις.: Π.913), διαστάσεων 300×180 εκ., ανήκει στον πρώτο πυρήνα ζωγραφικών έργων της Εθνικής Πινακοθήκης (δωρεά Πολυτεχνείου). Το έργο είναι ενυπόγραφο «Α. Βρούντζος, 1878». Το έργο αυτό μελετήθηκε με τις τεχνικές α) Απεικονιστική Φασματοπία Φθορισμού Ακτίνων Χ β) Απεικονιστική φασματοσκοπία Διάχυτης Ανάκλασης και γ) Ανακλαστογραφία Υπερύθρου.

Πίνακας «Ο Ακάνθινος Στέφανος», Αντώνιος Βρούντζος, 1878
Πίνακας «Ο Ακάνθινος Στέφανος», Αντώνιος Βρούντζος, 1878.

 


Μετάβαση στο περιεχόμενο