Πίνακας «Ο Ακάνθινος Στέφανος», Αντώνιος Βρούντζος, 1878

The Flagellation of Christ

The work by Antonios Vroontzos entitled “The Acanthine Stephen” (no.: P.913), measuring 300×180 cm, belongs to the first core of paintings in the National Gallery (donated by the Polytechnic University). The work is signed “A. Vrontzos, 1878”. This project was studied with the techniques a) X-ray Fluorescence Imaging Spectroscopy b) Diffuse Reflectance Imaging Spectroscopy, and c) Reflectography Ultrasonography.

Πίνακας «Ο Ακάνθινος Στέφανος», Αντώνιος Βρούντζος, 1878. Painting "The Flagellation of Christ", Antonios Vrontzos, 1878.
Painting “The Flagellation of Christ”, Antonios Vrontzos, 1878.

Translated with DeepL.com (free version)

 


Skip to content