ΠΡΩΤΕΑΣ

Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης

Το Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης (Open-Lab) της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) είναι αποτέλεσμα του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ: «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02428, 2020-2023).

Σε αυτό το Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης πραγματοποιούνται εργασίες μελέτης και συντήρησης ζωγραφικών έργων μεγάλων διαστάσεων, μέσω εξειδικευμένου ρομποτικού συστήματος και σύγχρονων αναλυτικών διατάξεων. Το ρομποτικό σύστημα μετατόπισης που έχει αναπτυχθεί συνδυάζει την υψηλή ακρίβεια με το χαμηλό κόστος, το οποίο έχει επιτευχθεί με την αξιοποίηση πρωτοποριακών τεχνικών μηχανικής όρασης. Το σύστημα φέρει προηγμένες φασματοσκοπικές και απεικονιστικές διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης μελέτης του έργου, σε ό,τι αφορά τα υλικά κατασκευής και την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής του.

Το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εργασίες αυτές τη στιγμή που αυτές πραγματοποιούνται, με ταυτόχρονη ξενάγηση και ενημέρωση. Αυτή η αμεσότητα φέρνει το κοινό πιο κοντά στο έργο του συντηρητή και του ερευνητή, το επιμορφώνει σε θέματα καλλιτεχνικών υλικών, τεχνικές, μεθόδους, τον βοηθάει να προσεγγίσει το εκάστοτε ζωγραφικό έργο στην εποχή του και την ιστορία του, καθώς και να εμβαθύνει σε θέματα της τέχνης.

Στο έργο ΠΡΩΤΕΑΣ συμμετείχαν, η Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής με το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Ακτίνων Χ από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η Printec Α.Ε. και η Up2Metric Ι.Κ.Ε. Επιστημονική υπεύθυνος του έργου ήταν η κα Ε. Αγαθονίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ. Τον συντονισμό του έργου έκανε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.
Για τις δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου στο open-lab Πρωτέα, μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ενότητα «Εκπαιδευτικές Δράσεις». Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν στο email:openlab@nationalgallery.gr

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το Εργαστήριο Ανοιχτής Θέασης σε PDF.

Μετάβαση στο περιεχόμενο