Ημερίδα Muller

12:00 am – 12:00 am

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) διοργανώνει ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος:

ΠΡΩΤΕΑΣ: «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων» (MIS- 5069984), ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, β’ κύκλος.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο της ΕΠΜΑΣ την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, περιλαμβάνει ομιλίες, επίσκεψη και ξενάγηση στο Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης εντός του εκθεσιακού χώρου.

Διάρκεια ημερίδας: 10:00 -16:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΠΡΩΤΕΑΣ:  ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων» (MIS- 5069984),  ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, β’ κύκλος»

21/07/2023

09:45 – 10:15:  Προσέλευση

10:15 – 10:30:  Χαιρετισμοί

  • Χαιρετισμός  Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) – Συραγώ Τσιάρα
  • Χαιρετισμός Διευθυντή  Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),  Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΤΕ-ΙΠ – Δημήτριος Πλεξουσάκης

10:30- 10:45:  «Ευρωπαϊκές και Εθνικές υποδομές στην πολιτισμική κληρονομιά. Εθνική υποδομή E-RIHS.gr,  Προοπτικές και προκλήσεις», Δημήτρης Άγγλος, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ-Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ.

10:45 – 11:00 «Εθνική Υποδομή Επιταχυντών CALIBRA: Ιοντικές Τεχνικές και Πολιτιστική Κληρονομιά», Σωτήρης Χαρισόπουλος, Συντονιστής Εθνικής Υποδομής CALIBRA, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

11:00 – 11:15:   «Παρουσίαση του ζωγραφικού έργου του Charles Lucien Muller “30 Μαρτίου 1814” στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΕΑΣ», Έφη  Αγαθονίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού ΕΠΜΑΣ, Επιστημονική Υπεύθυνος του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ

11:15 – 11.45: «Συντήρηση και Έρευνα Έργων Τέχνης : Επιστημονικά και Πρακτικά Ζητήματα Έργων Μεγάλων Διαστάσεων, Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης»,  Αγνή Τερλιξή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Έργων ΕΠΜΑΣ,   Ελίνα Καβαλιεράτου, Συντηρήτρια έργων τέχνης- Msc Μουσειακές Σπουδές, ΕΠΜΑΣ

11:45 – 12:15:  Διάλειμμα

12:15 -12:30:  «Προκλήσεις Ολοκλήρωσης», Χρυσούλα Μπεκιάρη Μηχανικός Έρευνας & Ανάπτυξης, ΙΤΕ- Ινστιτούτο Πληροφορικής

12:30 – 12:45:  «Απεικονιστικές Μέθοδοι για την Ανάλυση και Χαρτογράφηση των Υλικών Ζωγραφικών Έργων»,  ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, Κώστας Χατζηγιαννάκης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΙΤΕ-Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ.

12:45- 13:00:  «Απεικονιστική Φασματομετρία Φθορισμού Ακτίνων Χ (Macro-XRF) για τη Μελέτη Ζωγραφικών Έργων μεγάλων διαστάσεων», Ανδρέας Καρύδας, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

13:00 -13:15: «Μηχανισμοί κίνησης και εμπορική αξιοποίηση πλατφόρμας», Κωνσταντίνος Καρακασιλιώτης, Printec

13:15 – 13:30: «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Απεικονιστικών Εξετάσεων και Ανάπτυξη Υπολογιστικού Συστήματος Ελέγχου Ρομποτικής Πλατφόρμας», Ηλίας Καλησπεράκης, up2metric I.K.E.,

13:30 -13:45: «Χαρτογράφηση»,  Ξενοφώντας Ζαμπούλης, Ερευνητής,  Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, ΙΤΕ- Ινστιτούτο Πληροφορικής

13:45 -14:00:  «Σημασιολογικό πληροφοριακό σύστημα τεκμηρίωσης επιστημονικών αναλύσεων (ΙΠ-ΙΤΕ)», Δημήτρης Αγγελάκης, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης, ΙΤΕ- Ινστιτούτο Πληροφορικής

14:00- 14:10: “Συγχρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Έργα στον Τομέα του Πολιτισμού”, Μάγια Κόμβου, Γιάννα Κολώκα, Στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού (Ε.Δ.Ε. ΠΟΛ. Μονάδα Α’)

14:10 -15:00: Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 16:30: Επίσκεψη και ξενάγηση  στο Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης  (ΕΠΜΑΣ, ΙΗΔΛ,ΙΠΦΣ,Up2Metric, Printec, σενάριο επίδειξης)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


Μετάβαση στο περιεχόμενο