Εικόνα 1. Επάλειψη του συγκολλητικού υλικού στην πίσω πλευρά του έργου με τη χρήση πινέλων.

Ενίσχυση υφασμάτινου υποστηρίγματος

Περιμετρική ενίσχυση

Όταν τα άκρα του φορέα έχουν εξασθενήσει γίνεται ενίσχυση αυτών με νέες υφασμάτινες ταινίες (περιμετρικό φοδράρισμα).

Ολική ενίσχυση

Η ολική ενίσχυση υφασμάτινου φορέα (φοδράρισμα) είναι μια πολύ παλαιά μέθοδος και σημαίνει την τοποθέτηση ενός νέου υφάσματος στο παλιό , εξαιτίας των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζει. Η διαδικασία του φοδραρίσματος ξεκινά με την εφαρμογή ειδικού χαρτιού πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια του έργου (ιαπωνικό χαρτί), παρέχοντας έτσι ένα σταθερό περιβάλλον για το χρώμα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Το φοδράρισμα συνιστάται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Φθορές και παραμορφώσεις στον υφασμάτινο φορέα
  • Θρυμματισμός ή σκλήρυνση υφασμάτινου φορέα
  • Αποχωρισμός διαφόρων στρωμάτων ζωγραφικής
  • Εκτεταμένες παραμορφώσεις
  • Απολεπίσεις και ρωγματώσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο