Στερέωση και διευθέτηση σχισιμάτων στο έργο «30η Μαρτίου 1814» – Charles Louis Muller

12:00 am – 12:00 am

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και την αφαίρεση των παλαιών τοπικών μπαλωμάτων, τα σημεία των σχισιμάτων και των οπών έπρεπε να διευθετηθούν και να σταθεροποιηθούν πριν από το επόμενο στάδιο συντήρησης. Για αυτό το λόγο, αρχικά έγινε διευθέτηση των σχισιμάτων και στη ζωγραφική επιφάνεια, στα σημεία των σχισιμάτων και των οπών συγκολλήθηκε ιαπωνικό χαρτί spider αρχειακό 04001 με BEVA 371 αραιωμένη σε white spirit (αναλογία 1:1) με τη χρήση πινέλου. Το τοπικό facing είχε σκοπό την προστασία της ζωγραφικής επιφάνειας, τη συγκόλληση και συγκράτηση απολεπίσεων του χρωματικού στρώματος στα σημεία που υπήρχαν φθορές και κρακελέ και θα μπορούσαν να υπάρξουν απώλειες στα επόμενα στάδια συντήρησης.


Στιγμιότυπο κατά την διευθέτηση σχισιμάτων.
Στιγμιότυπο κατά τη συγκόλληση ιαπωνικού χαρτιού.

Στιγμιότυπο κατά την διευθέτηση σχισιμάτων.
Στιγμιότυπο κατά την διευθέτηση σχισιμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο