Δράση Απεικονιστικής Φασματομετρίας Φθορισμού Ακτίνων Χ

9:00 am – 4:00 pm

H απεικονιστική φασματομετρία φθορισμού ακτίνων-Χ (MA-XRF) είναι μια τεχνική απεικόνισης που επιτρέπει τη μη καταστροφική στοιχειακή χαρτογράφηση μεγάλων επίπεδων επιφανειών. Εχει ευρεία εφαρμογή στην αναλυτική εξέταση έργων τέχνης, μέσω της ταυτοποίησης της κατανομής των ανόργανων χημικών στοιχείων στην ζωγραφική επιφάνεια. Τον Ιούλιο του 2023, υπό την αιγίδα της Εθνικής Πινακοθήκης πραγματοποήθηκαν μετρήσεις μέσω της απεικονιστικής φασματομετρίας φθορισμού ακτίνων-Χ στο ζωγραφικό έργο “30η Μαρτίου 1814” του Muller Charles-Louis-Lucien.

 


Μετάβαση στο περιεχόμενο