Το προσχέδιο κεφαλής που εντοπίζεται μέσω της ανακλαστογραφίας υπερύθρου και το οποίο εκτείνεται και πίσω από το κεφάλι της κοπέλας.

Ανακλαστογραφία υπερύθρου στο έργο «30 Μαρτίου 1814»

12:00 am – 12:00 am

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένες περιοχές όπου παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με τις οδηγίες των συντηρητών της ΕΠΜΑΣ (εικόνα 1) και ενώ το έργο είχε πλέον αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο της Πινακοθήκης.

Εφαρμογή της ανακλαστογραφίας υπερύθρου με την χρήση της ρομποτική πλατφόρμα, στο έργο του Α. Muller
Εικόνα1. Εφαρμογή της ανακλαστογραφίας υπερύθρου με την χρήση της ρομποτική πλατφόρμα, στο έργο του Α. Muller, μετά την συντήρησή του κατά την έκθεσή του στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από περιοχή μελέτης με κεντρικούς χαρακτήρες δυο στρατιωτικούς, ο ένας εκτός των οποίων διακρίνεται να φέρει στην πλάτη του ένα τύμπανο. Στους ώμους αυτού του στρατιωτικού παρατηρούνται κάποια διακριτικά τα οποία πιθανόν φανερώνουν το βαθμό του. Η μελέτη με την ανακλαστογραφία υπερύθρου αποκαλύπτει ότι τα διακριτικά αυτά δεν υπάρχουν στο προσχέδιο του καλλιτέχνη για τον στρατιώτη που φέρει το τύμπανο. Αυτό πιθανόν να μαρτυρά ότι δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις του να ζωγραφίσει αυτά τα διακριτικά τα οποία ίσως δημιουργήθηκαν κατά την ολοκλήρωση του πίνακα.

Με την ανακλαστογραφία υπερύθρου αποκαλύφθηκε οτι στο προσχέδιο του καλλιτέχνη δεν υπήρχε πρόβλεψη για τα διακριτικά του στρατιωτικού που φέρει στην πλάτη του το τύμπανο.
Εικόνα 2. Με την ανακλαστογραφία υπερύθρου αποκαλύφθηκε οτι στο προσχέδιο του καλλιτέχνη δεν υπήρχε πρόβλεψη για τα διακριτικά του στρατιωτικού που φέρει στην πλάτη του το τύμπανο.

Στην εικόνα 3 φαίνεται χαρακτηριστική σκηνή εναγκαλισμού μεταξύ ενός στρατιώτη και μιας κοπέλας. Πίσω από αυτούς τους δύο, μόλις διακρίνεται ένα κεφάλι ενός τρίτου ατόμου. Με την ανακλαστογραφία υπερύθρου διαπιστώνεται ότι το περίγραμμα αυτού του κεφαλιού εκτείνεται και κάτω από το κεφάλι της κοπέλας, γεγονός που δείχνει ότι ο ζωγράφος πιθανά είχε σχεδιάσει αρχικά ολόκληρο αυτό το κεφάλι και στη συνέχεια, πάνω από αυτό, σχεδίασε τα κεφάλια των δύο πρωταγωνιστών της σκηνής. Δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν το περίγραμμα του κεφαλιού εκτείνεται και κάτω από το κεφάλι του στρατιώτη καθώς το λευκό του μαντηλιού του, που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λευκό του Μολύβδου, είναι ισχυρά ανακλαστικό ακόμα και στα υψηλότερα μήκη κύματος και δεν επιτρέπει στο φως να διαπεράσει αυτή τη χρωστική και να προβεί στον εντοπισμό πιθανών προσχεδίων κάτω από αυτήν.

Το προσχέδιο κεφαλής που εντοπίζεται μέσω της ανακλαστογραφίας υπερύθρου και το οποίο εκτείνεται και πίσω από το κεφάλι της κοπέλας.
Εικόνα 3. Το προσχέδιο κεφαλής που εντοπίζεται μέσω της ανακλαστογραφίας υπερύθρου και το οποίο εκτείνεται και πίσω από το κεφάλι της κοπέλας. Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν αυτό το προσχέδιο εκετείνεται και πίσω το κεφάλι του στρατιώτη καθώς η λευκή χρωστική που έχει χρησιμοποιηθεί για να ζωγραφιστί το μαντήλι δεν διαπερνάται από την υπέρυθρη ακτινοβολία λόγω υψηλής ανακλαστικότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο